Änglahäxans Regressions Healing

Går du runt med känslomässiga blockeringar som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut? Tänk att bara få vara sig själv och känna inre frid, lugn, lycka och en go självkänsla. Tidigt formas vi genom arv och miljö, efter de formas vi efter olika mönster. 

 Med Regression menas att man förflyttar sig i tiden, antingen i nuvarande liv eller till tidigare liv. Med hjälp av healingen balanseras din kropp och hjälper till att öka läkningsprocessen samt ger ökad energi och kraft. Under Regressionssessionen kan du få hjälp med att finna mönster, svar och läka. De kan tex bara att frisläppa stress, ångest och depression. Bryta ett livsmönster, se sitt livsmönster, fysiska problem som smärta och symtom. Trauman, släppa rädsla mm.

Relationer, familj, vänner och skola, press och prestation kan driva dig till att vara någon du egentligen inte är. Detta kan skapa oro, osäkerhet, rädslor som i sin tur ger dålig självkänsla & självförtroende. Dessa mönster kan man se på, kapa och läka. 

 Regression & healing är både för dig som har en avsikt och för dig utan avsikt som bara i ren nyfikenhet vill prova-på. 

 Att göra en regression eller reinkarnation innebär att du återupplever en händelse som finns bevarat i cellminnet. 

 Det går ut på att du under ett tillstånd av djup avslappning reser tillbaka i tiden för att återuppleva gömda känslor som kanske håller tillbaka din kraft. Resan kan gå tillbaka till det här livet, till barndomen, till födelseögonblicket eller till själva fostertiden. Med denna teknik kan du även återvända till tidigare inkarnationer där du har levt på olika platser, i olika skepnader i varierade tider. Då brukar man kalla det för reinkarnationsterapi. 

 Din ande kraft kan vara låst i det förflutna. 

 Det är inte alla människor som har svåra traumatiska upplevelser från det förflutna medans en del har väldigt mycket som hänger kvar. När vi har trauma som är obearbetat från det förgångna är det som om vi har investerat en del av vår livsenergi till detta som blir bunden kvar till händelsen. Det kan medföra att vi idag känner oss svaga och inte riktigt får grepp om vår egen kraft. När man därefter gör en regression och återupplever händelsen kan man hämta tillbaka sin andes kraft till här och nu. 

 Att se tillbaka i det förflutna hjälper oss förstå vem vi är idag. 

 Regressionsterapi kan hjälpa dessa människor att hitta tillbaka till sin kraft och befria sig från orsaken till sitt miserabla tillstånd. En del kanske inte har några direkta trauman men är väldigt intresserade att se och uppleva sina tidigare liv. Reinkarnationsterapi kan vara ett förträffligt sätt att få en förståelse för och varför vi lever här och vart vi är på väg. Det liv som vi lever idag är ett resultat av våra förflutna val och idag skapar vi vår egen framtid genom hur vi väljer att leva och utvecklas. 

 De allra flesta av mina klienter har förmågan att gå ner i djup meditation och göra resor tillbaka i tiden. Men det finns några fåtal personer som absolut inte klarar att gå ner i avslappning för att kunna göra en resa. Så därför kan jag inte ge någon garanti att det kommer att gå, men i det allra flesta fall är det möjligt.