Livsenergins Jordande Kristallhealing

Upplev en magisk och rogivande stund med kristallernas vibrerande frekvenser tillsammans med Änglahäxans helande och balanserande energier. Det är en holistisk behandlingsmetod som är djupt avslappnande och har hälsosamma effekter både vad gäller det fysiska, mentala & andliga planet. 

Upplever du dig trött, utbränd, stressad och att du har minimal med energi? Eller känner du att du behöver få landa en stund och bli mer jordad, grundad och balanserad. Ladda ny energi. Då är denna tjänst rätt för dig. 

Denna session fördjupar sig i att skapa en naturlig läkningsprocess för både fysiska kroppen, mentala/sinnet och den känslomässiga. Vi lever i ett samhälle fyllt av krav och stress och vi tappar då lätt oss själva, inre friden, glädjen och kärleken. Vi går alla igenom med och motgångar. Motgångar som kan orsaka obalans och blockeringar. Kristallhealing tillsammans med änglahäxans helande energier har visat sig vara mycket effektivt mot tex stressrelaterade problem, oro, ångest, depression och värk. De hjälper till att frigöra blockeringar i livsenergins flöde och känslor, de hjälper till så att ting kommer upp till ytan för att läkas, vilket ger ny energi i livet. Du får kraft, mod och tillit att göra positiva förändringar i livet. Med denna healing stärker du kontakten med ditt högre jag och din intuition ökar. När vi väljer att lyssna på vår egen sanning, så uppstår en meningsfull tillvaro med ökat välbefinnande. Denna session är mycket jordande, grundande och stabiliserande. Den ger en klarhet till att leva ett mer balanserat liv och vardag. 

Sessionen börjar med ett helande samtal för att få lite information om vad du önskar hjälp med under denna session, om de finns särskild avsikt eller om de är en lugn stund att ladda ny energi. Vi kommer tillsammans fram vad sessionen intention ska vara för tillfället. Du kommer få ligga på en varm ametistbädd som ökar välbefinnande betydligt mer och som innehåller infrarött ljus. Den långsamma frisättningen av värme från stenarna stimulerar och får både sinne och kropp att slappa av. Varm stenterapi med infraröd värmemadrass mjukar upp spända muskler, lindrar smärta, och ger en avslappnande känsla samt ökar välbefinnandet. Avslappningen sprider sig genom vävnaderna, och reducerar stress. De säges också att ir värmemadras hjälper kroppen att detoxa, den förbättrar blod- och lymfcirkulationen som i sin tur skapar positiva effekter för hjärta och kärl. Den har även positiv effekt för hormonerna och humöret. En avstressad kropp och sinne kommer in i ett välbefinnande tillstånd, vilket skapar känsla av till frids, lycka och glädje 

Bäddar in dig i filt, leder in dig i ett meditativt tillstånd och sen placeras andra kristaller på din kropp, kristaller som väljs ut efter sessionens avsikt och universum visar att du behöver just då. Upplevelsen blir ett kristallbad fyllt med helande ljus som du får vara i en stund i stillhet och lugn. 

 Andra verktyg som klockspel, skallra och rökelse kan förekomma under sessionen för att uppnå ditt bästa helande för sessionen. 

 Sessionen avslutas med samtal igen för att binda samman av upplevelsen. 

Hur man upplever behandlingen är väldigt individuellt och kan även skilja från gång till gång. Denna tjänst behöver upprepas några gånger i följd för att få den bästa effekten och läkningen